Dịch vụ giải pháp CNTT

Dich-vu-giai-phap-CNTT Dịch vụ giải pháp CNTT

Đội ngũ tư vấn của chúng tôi bao gồm các chuyên gia tư vấn có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm cung cấp các giải pháp kinh doanh và công nghệ mang chiến lược và ứng dụng cao. Dịch vụ tích hợp sẽ mang đến nhiều lợi ích cho khách hàng, vì thực hiện một chuỗi các dịch vụ liền mạch sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các chi phí do chậm trễ, trùng lặp và xung đột khi có thể xảy ra khi các bên khác nhau chỉ chịu trách nhiệm đối với phần dịch vụ mà họ cung cấp cho khách hàng, cụ thể:

  • Ứng dụng công nghệ tự động hóa văn phòng;
  • Thiết lập mạng và trang web;
  • Lựa chọn và triển khai hệ thống ERP;
  • Tích hợp hệ thống và quản lý dự án;
  • Chuẩn hóa và Tái cơ cấu quy trình kinh doanh (BPR);
  • Lập kho chứa dữ liệu và thông tin kinh doanh;
  • Điện toán đám mây;
  • Các phần mềm ứng dụng Kế toán, tài chính và thuế.