Dịch vụ kiểm toán nội bộ

Dich-vu-kiem-toan-noi-bo Dịch vụ kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ (KTNB) được xem như tuyến phòng thủ rủi ro trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện nay, đa số các doanh nghiệp chưa có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của KTNB và chính điều này đã dẫn đến rủi ro, thua lỗ thậm chí là phá sản.

Với kinh nghiệm của mình, CAF Việt Nam cung cấp sự hỗ trợ thực tế trong việc khắc phục các yếu kém trong hệ thống KTNB và các thiếu hụt về kỹ năng bằng các dịch vụ kiểm toán nội bộ được liệt kê bên đây. Chúng tôi cam kết sẽ giúp Quý doanh nghiệp xây dựng và hoàn thiện hệ thống KTNB một cách có hệ thống, xác lập một cơ chế giám sát mà ở đó Ban lãnh đạo không quản lý bằng lòng tin, mà bằng những quy định rõ ràng.

Chúng tôi hỗ trợ quý khách hàng:

  • Thuê ngoài: Chúng tôi có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với chức năng kiểm toán nội bộ của toàn bộ doanh nghiệp theo định hướng của Ban lãnh đạo cấp cao;
  • Kết hợp nội lực và ngoại lực: Chúng tôi có thể bổ sung năng lực kiểm toán nội bộ hiện tại của tổ chức, mang đến các kỹ năng chuyên biệt và đảm nhiệm các dự án kiểm toán đơn lẻ;
  • Nguồn lực chuyên môn: Chúng tôi có thể cung cấp các nhân viên kiểm toán giàu kinh nghiệm và có các kỹ năng phù hợp để thực hiện công việc theo hướng dẫn của bộ phận kiểm toán nội bộ của tổ chức. Các dự án này có thể được thực hiện một lần hoặc liên tục;
  • Thiết lập bộ phận kiểm toán nội bộ: CAF Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn thiết lập và củng cố hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp.