Dịch vụ Tư vấn đầu tư

Dich-vu-tu-van-dau-tu Dịch vụ Tư vấn đầu tư

CAF Việt Nam tư vấn luật pháp cho nhà đầu tư về các chủ trương, chính sách đầu tư tổng thể tại Việt Nam, tư vấn luật đầu tư có liên quan đến các chính sách pháp luật trong mỗi một lãnh vực đầu tư của từng nhà đầu tư khác nhau, lên kế hoạch cho các dự án đầu tư khác nhau. Dự báo, tiên lượng trước những biến động của các chính sách và pháp luật có khả năng gây ảnh hưởng đến các dự án đầu tư đang thực hiện của nhà đầu tư.

CAF Việt Nam tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư về các hạng mục như:

  • Tư vấn thành lập công ty, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài;
  • Tư vấn lựa chọn địa điểm đầu tư,l àm việc với các chính quyền địa phương cũng như thực hiện thủ tục xin được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư, miễn giảm thuế…;
  • Tư vấn thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cũng như thay đổi nội dung những thông tin đầu tư tại các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
  • Tư vấn các quy định hiện hàng của pháp luật Việt Nam đối với từng lĩnh vực/ngành nghề hoạt động đầu tư bao gồm cả đầu tư trong nước lẫn đầu tư ra nước ngoài;
  • Tư vấn dự án đầu tư: lập dự án, thẩm định, chuyển nhượng…;
  • Tư vấn cho doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán;
  • Tư vấn huy động vốn đầu tư dự án ngắn, trung và dài hạn cho dự án;