Dịch vụ Tư vấn giao dịch liên kết (chuyển giá)

Dich-vu-tu-van-giao-dich-lien-ket Dịch vụ Tư vấn giao dịch liên kết (chuyển giá)

Trong bối cảnh cơ quan thuế đang tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế và chống chuyển giá, việc ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Thông tư số 41/2017/TT-BTC là tín hiệu cho thấy nỗ lực của các cơ quan quản lý trong việc hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý giá chuyển nhượng của các giao dịch liên kết, tạo tiền đề cho việc thống nhất thực hiện quản lý, thanh tra, kiểm tra thuế và chống chuyển giá một cách chuyên nghiệp và minh bạch.

Đồng thời, cơ quan thuế cũng đang nỗ lực hoàn thiện cơ sở dữ liệu nội bộ áp dụng cho việc điều chỉnh các giao dịch liên kết, nếu cần. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra về chuyển giá gần đây được tiến hành chuyên nghiệp hơn cũng như phức tạp hơn, đòi hỏi phân tích sâu sắc và thực chất hơn về mô hình kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng đến giá giao dịch, không chỉ của người nộp thuế mà vươn tới quy mô toàn chuỗi cung ứng.

Phạm vi công việc tư vấn của Chúng tôi bao gồm:

  • Xác định các bên có giao dịch liên kết;
  • Các phân tích cần thực hiện khi lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết;
  • Lựa chọn phương pháp xác định giá giao dịch liên kết;
  • Xác định chi phí để tính thuế trong các giao dịch liên kết;
  • Tạo Cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định, quản lý giá giao dịch liên kết;
  • Hướng dẫn Công ty kê khai các giao dịch liên kết theo quy định;
  • Lưu giữ và cung cấp Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định cho Cơ quan thuế khi có yêu cầu.