Dịch vụ Tư vấn quản lý rủi ro tài chính

Dich-vu-tu-van-quan-tri-rui-ro Dịch vụ Tư vấn quản lý rủi ro tài chính

Các nhà điều hành luôn phải chịu áp lực trong việc phải xác định các rủi ro mà tổ chức của họ đang phải đối mặt. Họ cần phải hiểu được các rủi ro này sẽ ảnh hưởng thế nào đến các quyết định thương mại và sự hình thành các chiến lược kinh doanh. Đồng thời, xác định và quản lý các rủi ro kinh doanh chủ yếu, hỗ trợ tối thiểu hóa tổn thất và tối đa hóa các giá trị cho nhà đầu tư, cổ đông.

Ngày càng có nhiều hơn các tổ chức nhận thức được lợi ích của một phương pháp tiếp cận mạch lạc đối với việc quản lý rủi ro tài chính và tuân thủ pháp luật. Nhiều tổ chức hiện nay đang chủ trương sử dụng việc quản lý rủi ro và tuân thủ để hướng đến hiệu quả hoạt động vượt trội.

Chúng tôi hỗ trợ quý khách hàng cụ thể như sau:

  • Xây dựng chính sách và chiến lược quản lý rủi ro trong doanh nghiệp;
  • Thiết kế định hướng quản lý rủi ro ở cấp độ chiến lược và chức năng;
  • Xây dựng văn hóa nhận thức về rủi ro trong doanh nghiệp trong đó có việc đào tạo về quản lý rủi ro trong doanh nghiệp;
  • Xây dựng chính sách và tổ chức quản lý rủi ro nội bộ đối với các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp;
  • Thiết kế và rà soát quy trình quản lý rủi ro;
  • Điều phối các hoạt động chức năng khác nhau có liên quan đến vấn đề quản lý rủi ro trong doanh nghiệ;
  • Xây dựng các quy trình ứng phó với rủi ro trong đó có các chương trình dự phòng và duy trì hoạt động kinh doanh thường xuyên;
  • Chuẩn bị báo cáo về quản lý rủi ro đệ trình Hội đồng quản trị và các đối tác liên quan của doanh nghiệp.