Dịch vụ Tư vấn tài chính

Dich-vu-tu-van-tai-chinh-doanh-nghiep Dịch vụ Tư vấn tài chính

Tư vấn tài chính là dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp về việc xử lý những vấn đề khó khăn hay vướng mắc trong hoạt động tài chính, đồng thời, tư vấn xây dựng một kế hoạch tài chính chuẩn nhất trong kinh doanh của doanh nghiệp, lập đề án thu xếp vốn theo đúng nhu cầu của doanh nghiệp.

Thông qua việc Tư vấn tài chính, doanh nghiệp sẽ tăng cường năng lực của hệ thống quản lý, cải tiến bộ máy kế toán, quản trị và kiểm soát nội bộ. Điều này sẽ giúp kiểm soát chặt chẽ các chi phí sản xuất dẫn đến hạ giá thành sản phẩm; cải tiến được hệ thống quản lý nhân sự, lương, thưởng và phúc lợi; đồng thời, đánh giá hiệu quả công việc và phát triển nguồn nhân lực; …

Các chuyên gia tài chính của chúng tôi có thể trợ giúp khách hàng giải quyết những vấn đề liên quan đến tài chính sau:

  • Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp;
  • Tư vấn doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán;
  • Tiến hành thu xếp để doanh nghiệp khách hàng có được nguồn vốn với mức chi phí cạnh tranh phù hợp với những điều kiện yêu cầu của quý khách hàng và thị trường;
  • Tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A);
  • Tư vấn giúp doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính, tái cấu trúc nợ vay, theo dõi quản lý dòng tiền, hoạch định trong cả dài hạn lẫn ngắn hạn để đảm bảo doanh nghiệp tránh rơi vào tình trạng mất thanh khoản về vốn;
  • Tư vấn và sắp xếp kế hoạch thanh lý công ty, bộ phận kinh doanh hoặc tài sản trong kế hoạch thay đổi định hướng kinh doanh hoặc tái cơ cấu của doanh nghiệp;
  • Tư vấn lập kế hoạch đầu tư, đầu tư đối với những doanh nghiệp đầu tư tư nhân đang tìm kiếm những mục tiêu tăng trưởng cao hoặc xem xét 1 khoản đầu tư nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận.