Dịch vụ Tư vấn thuế

Dich-vu-tu-van-thue Dịch vụ Tư vấn thuế

Tại Việt Nam, hiện nay các quy định về chính sách thuế, kế toán thuế rất phức tạp và thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực thuế, bạn rất khó nắm bắt các quy định của các luật thuế. Nhiều doanh nghiệp đã vi phạm pháp luật thuế, bị xử phạt và bị truy thu thuế do không nắm bắt kịp thời các quy định, không biết các quy định của các luật thuế hoặc hiểu không đúng quy định.

Các Doanh nghiệp hoạt động kê khai thuế, quyết toán thuế và nộp thuế định kỳ hàng năm đều đặn. Tuy nhiên, các Doanh nghiệp không biết mình đã kê khai, quyết toán và nộp thuế đúng, đủ hay chưa. Đây là vấn đề rất nhiều các Doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam mắc phải sai lầm.

Ngoài ra, kế toán thuế luôn là vấn đề phức tạp và khó chịu nhất đối với Doanh nghiệp. Bạn phải bỏ ra rất nhiều thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục thuế. Dịch vụ tư vấn thuế của CAF Việt Nam sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí.

CAF Việt Nam có thể giúp Khách hàng giải quyết các vấn đề sau:

  • Đại lý thuế;
  • Tư vấn xử lý vướng mắc về các loại thuế;
  • Tư vấn miễn, giảm, ưu đãi thuế và tư vấn hoàn thuế;
  • Tư vấn lập báo cáo và quyết toán thuế;
  • Thuế thu nhập cá nhân và các dịch vụ thuế nhà thầu;
  • Dịch vụ Chuyển giá giúp cho các tổ chức quản lý các rủi ro về thuế trong chuyển giá của họ, thực hiện việc tuân thủ chính sách, pháp luật và thiết kế các chính sách hiệu quả về chuyển giá;
  • Các dịch vụ chuyển giá bao gồm: Lập báo cáo thông tin về giao dịch liên kết, lập hồ sơ giao dịch liên kết, cung cấp biên độ giá thị trường chuẩn, lập hồ sơ thỏa thuận trước về giá trong giao dịch liên kết, hỗ trợ khách hàng giải trình với cơ quan thuế các vấn đề liên quan đến xác định giá trong giao dịch liên kết.