Đội ngũ nhân viên

Tại CAF, chúng tôi luôn xem đội ngũ cán bộ nhân viên là tài sản quý giá nhất của công ty. CAF cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả cán bộ nhân viên công ty trong công việc, học tập cũng như trong định hướng phát triển nghề nghiệp.