Lao động nước ngoài tại Việt Nam tham gia BHXH bắt buộc

By November 25, 2017Chưa được phân loại
Từ 1/1/2018, lao động người nước ngoài tại Việt Nam cũng là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Những quy định cụ thể sẽ được hướng dẫn để việc triển khai trong thực tế không bị vướng mắc.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thông tin định kỳ của BHXH Việt Nam tổ chức ngày 23/5.

Luật BHXH năm 2014 đã bổ sung quy định tại Khoản 2, Điều 2, theo đó từ ngày 1/1/2018 mở rộng đối tượng áp dụng BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam “là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ”.

Hiện, Bộ LĐ-TBXH đang xây dựng dự thảo Nghị định về đóng BHXH bắt buộc đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam với các chế độ bảo hiểm cơ bản gồm: Ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất.

Quy định tham gia BHXH được áp dụng cho lao động nước ngoài có hợp đồng từ một tháng trở lên. Các chế độ bảo hiểm, mức đóng tương tự như BHXH bắt buộc cho lao động Việt Nam, có cân nhắc trong thiết kế từng chế độ cho phù hợp.

Mức đóng BHXH áp dụng hằng tháng là 8% lương vào quỹ hưu trí và tử tuất. Chủ doanh nghiệp đóng tối đa bằng 18% tháng lương chi trả cho lao động, gồm 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tiền lương tính đóng BHXH gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bà Đinh Thu Hiền, Phó trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH cho rằng, ngoài quy định việc đóng BHXH, quá trình xây dựng quy định cần làm rõ việc giải quyết các chế độ bảo hiểm. Người nước ngoài đã tham gia BHXH tại nước ngoài, nay tiếp tục tham gia tại Việt Nam thì thời gian ở nước ngoài tính và hưởng như thế nào? Nếu được hưởng thì khi họ đang tham gia tại Việt Nam và đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì việc hưởng và chi trả như thế nào?

Bà Hiền cũng lưu ý trường hợp hết thời gian làm việc tại Việt Nam, nếu người lao động không muốn nhận trợ cấp một lần, mà muốn chuyển về nước để đóng tiếp thì giải quyết chế độ như thế nào?

BHXH Việt Nam cũng đề nghị bổ sung một số quy định liên quan đến hồ sơ làm căn cứ thu, giải quyết và chi trả chế độ BHXH như: Hồ sơ công nhận về việc sử dụng lao động tại Việt Nam, hướng dẫn về hình thức chi trả chế độ khi người lao động hưởng tại nước ngoài, quy định cụ thể đại diện theo pháp luật của người đang đóng BHXH.

 

Leave a Reply