Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH CAF VIỆT NAM
Địa chỉ: Phòng 303 Cityview Tower,
12 Mạc Đĩnh Chi, Đakao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (84) 0283.911.0125
Fax: (84) 0283.911.0126
Email: info@caf-vietnam.com
MST: 0311168534

Nguyễn Xuân Dũng
Tổng Giám đốc
Mobile: 0914005541
Email: dungnx@caf-vietnam.com

Vũ Hồng Điệp
Phó Tổng Giám đốc
Mobile: 0936979686
Email: diepvh@caf-vietnam.com

Huỳnh Huy Cường
Giám đốc kiểm toán
Mobile: 0979358958
Email: cuonghh@caf-vietnam.com

Nguyễn Thanh Mỹ
Giám đốc kiểm toán
Mobile: 0933924202
Email: mynt@caf-vietnam.com

Trần Viết Tú
Giám đốc kiểm toán
Mobile: 0939828638
Email: tutv@caf-vietnam.com

LIÊN HỆ

BẢN ĐỒ