Tầm nhìn và sứ mệnh

Vision-300x127 Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN

Chúng tôi cam kết sẽ đưa Công ty tiên phong trong việc cung cấp và liên kết cung cấp cho khách hàng chuỗi dịch vụ luôn tạo nên giá trị gia tăng. Trở thành một Hãng kiểm toán điển hình của Việt Nam nhờ sự năng động, sáng tạo cùng với lòng nhiệt huyết lớn lao của mọi thành viên.

CAF Việt Nam luôn là doanh nghiệp có bản sắc văn hóa riêng, với môi trường làm việc hiện đại và khoa học, coi trọng và khích lệ sự phát huy năng lực của mỗi thành viên nhằm đạt được sự phát triển vượt trội trong ngành.

Mission-300x105 Tầm nhìn và sứ mệnh

SỨ MỆNH

Xây dựng một Hãng kiểm toán, tư vấn có uy tín lớn, một đối tác tín nhiệm của khách hàng; một Doanh nghiệp phát triển và có đóng góp tích cực cho xã hội; một gia đình hội tụ của những thành viên tâm đức và tài năng, cùng cống hiến và thụ hưởng một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần.