Sự chuyên nghiệp, khả năng xây dựng quan hệ một cách tích cực, và sự sáng tạo là những yếu tố chúng tôi tìm kiếm ở các ứng cử viên. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để bạn thể hiện con người và những khả năng phù hợp với tiêu chuẩn công việc.

Nếu bạn có nguyện vọng làm việc trong một môi trường với nhiều cơ hội phát triển, bao gồm những dự án làm việc và công tác tại nước ngoài, hãy gửi sơ yếu lí lịch/hồ sơ xin việc cùng thư xin việc đến: info@caf-vietnam.com

Chúng tôi sẽ liên hệ với những ứng cử viên phù hợp để phỏng vấn.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn tới CAF Việt Nam!

Vị trí tuyển dụng:
Hiện nay, Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên cho vị trí Kiểm toán viên và Trưởng nhóm kiểm toán.
Liên hệ:
Nếu bạn có thắc mắc cần được giải đáp, xin vui lòng liên lạc với đội ngũ tuyển dụng của chúng tôi qua:
email: info@caf-vietnam.com
số điện thoại: +84 (0)28 3911 0125