THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU, HẢI QUAN

 1. Hướng dẫn mới về khai báo hàng nhập khẩu có nguồn gốc thực vật vừa thuộc Danh mục Dược liệu, vừa thuộc Danh mục thực phẩm có nguồn gốc thực vật.
 2. Sẽ cho miễn thuế với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng có đưa đi thuê gia công lại.
 3. Sản phẩm đặt DNCX gia công khi nhập khẩu trở lại nội địa phải nộp thuế GTGT, kể cả trường hợp bên thuê gia công cung ứng 100% nguyên liệu.
 4. Một số hướng dẫn mới về nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc.
 5. Găng tay cao su gia dụng được nhập khẩu không cần giấy phép.
 6. Chỉ thực hiện giám sát hàng hóa vi phạm nhãn hiệu sau khi được TCHQ chấp thuận bảo hộ.

THUẾ TNDN

 1. Không tính chi phí tính thuế TNDN và phải tính PIT với học phí cho con của người Việt Nam được cử về nước làm việc.
 2. Không tính vào chi phí được trừ với khoản bảo hiểm nhân thọ Công ty mua cho khách hàng nhưng hợp đồng mang tên cá nhân.
 3. Chi phí trong thời gian tạm ngừng sản xuất do ảnh hưởng dịch Covid-19 được trừ.
 4. Chính phủ sẽ cho phép các khoản đóng góp cho phòng ngừa và kiểm soát Covid-19 vào chi phí được khấu trừ cho mục đích tính thuế TNDN.

THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

 1. Bán phế liệu hộ Công ty nước ngoài phải tính thuế nhà thầu.

Bản tin thuế tháng 01/2021