THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

  1. Chi phí tiếp khách không đủ chứng từ không được tính thu nhập tính thuế TNDN và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.
  2. Xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
  3. Được sử dụng chữ ký điện tử trên hợp đồng kinh tế.

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

  1. Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”) đối với khoản chi phí cách ly công ty trả thay cho người lao động nước ngoài.

THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

  1. Hàng nhập khẩu trước khi thông báo Danh mục miễn thuế không được hưởng ưu đãi miễn thuế.
  2. Trang thiết bị y tế được quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP không mặc nhiên được hưởng thuế suất thuế GTGT 5% ở khâu nhập khẩu.
  3. Doanh nghiệp FDI có được phép xuất khẩu sang nước thứ ba hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu?
  4. Trị giá tính thuế GTGT hàng tái nhập sau khi thuê sửa chữa ở nước ngoài không bao gồm tiền công.

Bản tin thuế tháng 04/2021