THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

  1. Hóa đơn điện tử “Dịch vụ ăn uống” phải đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra mới được ghi nhận chi phí tính CIT, kê khai khấu trừ VAT.
  2. Chi phí được trừ đối với khoản chi làm thêm giờ vượt định mức.
  3. Khoản chi công ty mua bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng để làm quà tặng khuyến mại.

QUẢN LÝ THUẾ

  1. Công văn 1938/BTC-TCT hướng dẫn việc hiệu lực của Thông tư 156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác hướng dẫn Luật quản lý thuế cũ.
  2. Thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với đơn vị chủ quản.

THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

  1. Không được hoàn thuế khi tái xuất máy móc, thiết bị, phương tiện tạm nhập nếu Công ty không quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán.
  2. Doanh nghiệp thuộc danh sách vi phạm vẫn có thể được mang hàng về bảo quản.
  3. Bắt buộc phải kiểm tra phóng xạ với phế liệu sắt thép nhập khẩu.
  4. Giải đáp một số thắc mắc về đăng ký Danh mục miễn thuế (“DMMT”).

Bản tin thuế tháng 05/2021