HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021

Hướng dẫn về thuế TNDN với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu

THUẾ GÍA TRỊ GIA TĂNG

Nhiều hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT đến hết năm 2021

HỖ TRỢ COVID-19

Hạn cuối nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Miễn thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và 2021

Bản tin thuế tháng 10/2021