Ngày 09/09/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP (“Nghị quyết 105”) về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (“DN-HTX-HKD”) trong bối cảnh dịch COVID-19.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/09/2021.

Mục tiêu của Nghị quyết là tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN-HTX-HKD gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu tối đa số DN-HTX-HKD tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản do tác động bởi dịch COVID-19. Đến hết năm 2021 phấn đấu đạt một số mục tiêu, tiêu chí cụ thể như:

  • lũy kế ít nhất khoảng 1 triệu lượt khách hàng là DN-HTX-HKD được hưởng chính sách tín dụng hỗ trợ ứng phó dịch bệnh;
  • đại đa số các DN-HTX-HKD tạm ngừng kinh doanh quay trở lại hoạt động;
  • thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách gia hạn, miễn giảm thuế, phí, tiền thuê đất, tiền điện, tiền nước, cước viễn thông, các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, đào tạo lao động,… cho các DN-HTX-HKD gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Trong đó, có các đề xuất giải pháp đáng chú ý.

Cập nhật pháp luật tháng 09/2021