CHUYỂN GIÁ

Hỗ trợ của chúng tôi

Chuyển giá hiện đang là vấn đề thuế quốc tế quan trọng nhất đối với hoạt động kinh doanh của các công ty đa quốc gia. Hệ thống các quy định pháp lý chi phối hoạt động chuyển giá ngày càng trở nên phức tạp và vấn đề này hiện nay của các công ty đa quốc gia đang trở thành mối quan tâm lớn của truyền thông và công chúng. 

Đặc biệt, kể từ khi Tổ Chức Hợp Tác và Phát triển (“OECD”) công bố báo cáo chính thức liên quan đến Hành động Chống Xói Mòn Cơ Sở Thuế và Chuyển Lợi Nhuận (“BEPS”) số 13 về “Hồ sơ Giá chuyển nhượng và Báo cáo Lợi nhuận liên quốc gia” vào năm 2015, Việt Nam đã áp dụng các khuyến nghị của OECD thông qua việc ban hành các quy định mới để thay thế cho quy định cũ và thành lập các phòng chuyên ngành để thực hiện thanh tra giá chuyển nhượng trên toàn quốc. 

Tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 quy định và hướng dẫn lập tờ khai cũng như các tài liệu liên quan đến xác định giá giao dịch liên kết. Những quy định và hướng dẫn này cũng là một trong các vấn đề có nhiều tranh cãi, đòi hỏi phải có đầy đủ kiến thức và thông tin để tuân thủ. Các chuyên gia về chuyển giá của chúng tôi sẽ làm việc cùng với khách hàng để phát triển chiến lược phù hợp với mô hình hoạt động đa quốc gia của mỗi khách hàng. 

Chúng tôi sẽ giúp xây dựng các lợi thế chiến lược thông qua việc sử dụng chuyển giá như công cụ quản lý quan trọng, và xử lý các vấn đề khác nhau về thuế, giúp khách hàng tập trung vào mục tiêu chính là phát triển kinh doanh. 

Theo quan sát thực tiễn của chúng tôi, các dấu hiệu sau thường bị Cơ quan thuế tập trung thanh tra về giá chuyển nhượng:

 • Lợi nhuận biên thấp qua các năm
 • Lỗ liên tục qua các năm
 • Giá giao dịch biến động qua các năm
 • Lợi nhuận biên thay đổi bất thường qua các năm
 • Lỗ trong một vài năm hoặc trong một vài bộ phận
 • Các thỏa thuận chia sẻ chi phí
 • Tái cấu trúc tập đoàn
 • Các vướng mắc về Cơ sở thường trú
 • Quản lý năng lực sản xuất
 • Thanh toán phí bản quyền/ phí quản lý

Dịch vụ của chúng tôi

 • Hỗ trợ các nghĩa vụ tuân thủ (lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết bao gồm hồ sơ quốc gia, hồ sơ tập đoàn toàn cầu và báo cáo lợi nhuận liên quốc gia và tờ khai giao dịch liên kết)

 • Lập/ Soát xét các chứng từ và chính sách hỗ trợ liên quan đến việc xác định giá giao dịch liên kết

 • Hoạch định và tái cấu trúc liên quan đến việc xác định giá giao dịch liên kết

 • Hỗ trợ đàm phán trường hợp doanh nghiệp bị kiểm tra về xác định giá giao dịch liên kết

 • Cập nhật các quy định về giá chuyển nhượng trong giao dịch liên kết

Nguyễn Xuân Dũng
Tổng Giám Đốc

Kinh doanh tại Việt Nam

Download here

Sổ tay thuế 2021

Download here

Dịch vụ khác

Kiểm toán

Kiểm toán độc lập được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính

Tư vấn hoạt động doanh nghiệp

Doanh nghiệp phát triển cần các hệ thống và quy trình tiên tiến để cải thiện hiệu suất, bảo tồn giá trị, duy trì thành quả cũng như phát triển bền vững

Kế toán – Thuế

Chúng tôi giúp doanh nghiệp giải quyết các chi tiết trong kế toán, thuế , quy trình và kiểm soát nội bộ đối với kế toán và báo cáo thuế

Giải pháp công nghệ thông tin

CAF Việt Nam thể hiện quyết tâm hỗ trợ Quý khách hàng khai phá tiềm năng phát triển thông qua định hướng công nghệ kỹ thuật số mạnh mẽ hơn với các dịch vụ