Tư vấn chuyển giá

Hỗ trợ của chúng tôi

Với sự gia tăng tốc độ toàn cầu hóa cũng như tính phức tạp của các hoạt động mở rộng doanh nghiệp trên khắp thế giới, các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan thuế ngày càng chú ý đến động thái chuyển giá của các công ty đa quốc gia. Quy định về chuyển giá ngày càng phức tạp và chặt chẽ. Các cơ quan thuế trên toàn thế giới đang có sự phối hợp với nhau nhằm đảm bảo tính minh bạch trong các giao dịch nội bộ. Không nằm ngoài xu hướng này của thế giới, các cơ quan chức năng tại Việt Nam cũng đang hướng đến sự chuẩn hóa các quy định về chuyển giá theo tiêu chuẩn của OECD. 

Mục tiêu của CAF Việt Nam là cung cấp cho khách hàng những giải pháp tốt nhất về chuyển giá, hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý rủi ro thuế nhưng vẫn đảm bảo tính phù hợp với định hướng phát triển và chính sách kinh doanh của doanh nghiệp cũng như giải quyết những thách thức từ cơ quan thuế. Ngoài ra, Chúng tôi còn hỗ trợ khách hàng trong giải pháp chuyển giá của tương lai về Thỏa thuận trước về Phương pháp xác định giá tính thuế (APAs). Tại CAF Việt Nam, Chúng tôi có sự hợp tác cũng như hỗ trợ trong mạng lưới các tổ chức kinh doanh thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ xác định giá thị trường. 

Dịch vụ của chúng tôi

  • Phương án xác định giá giao dịch phù hợp
  • Nhận diện rủi ro và quản lý giá giao dịch liên kết
  • Hỗ trợ giải trình thanh tra giá giao dịch liên kết

Kết nối cùng chúng tôi

Dịch vụ khác

Kế toán – Thuế

Chúng tôi giúp doanh nghiệp giải quyết các chi tiết trong kế toán, thuế , quy trình và kiểm soát nội bộ đối với kế toán và báo cáo thuế

Kiểm toán

Kiểm toán độc lập được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính

Tư vấn hoạt động doanh nghiệp

Doanh nghiệp phát triển cần các hệ thống và quy trình tiên tiến để cải thiện hiệu suất, bảo tồn giá trị, duy trì thành quả cũng như phát triển bền vững

Giải pháp công nghệ thông tin

CAF Việt Nam thể hiện quyết tâm hỗ trợ Quý khách hàng khai phá tiềm năng phát triển thông qua định hướng công nghệ kỹ thuật số mạnh mẽ hơn với các dịch vụ