GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hỗ trợ của chúng tôi

Đội ngũ Tư vấn công nghệ thông tin (“CNTT”) của chúng tôi sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp Quý vị giải quyết những thách thức về CNTT. Chúng tôi hỗ trợ triển khai công nghệ mới, các giải pháp ứng dụng CNTT trong quản lý đã được tùy chỉnh, hỗ trợ lập kế hoạch, thiết kế, lựa chọn và triển khai các giải pháp mới. Chúng tôi hỗ trợ về các vấn đề công nghệ và rủi ro an ninh mạng, nâng cao hiệu quả quy trình hoạt động. Mục tiêu là nâng cao an ninh bảo mật, tuân thủ yêu cầu theo quy định, và đảm bảo tính hoạt động liên tục cho doanh nghiệp.

Dịch vụ của chúng tôi

  • Cung cấp và lập trình theo yêu cầu của khách hàng phần mềm kế toán quản trị iBest Accounting
  • Cung cấp và lập trình quy trình tự động hợp nhất báo cáo tài chính cho Tập đoàn
  • Tư vấn hệ thống quản lý CNTT
  • Phân tích rủi ro và bảo mật thông tin

Nguyễn Xuân Dũng
Tổng Giám Đốc

Dịch vụ khác

Kiểm toán

Kiểm toán độc lập được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính

Tư vấn hoạt động doanh nghiệp

Doanh nghiệp phát triển cần các hệ thống và quy trình tiên tiến để cải thiện hiệu suất, bảo tồn giá trị, duy trì thành quả cũng như phát triển bền vững

Chuyển giá

Các chuyên gia chuyên về xác định giá thị trường của chúng tôi sẽ giúp cho doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu về xác định giá thị trường một cách nhất quán và cụ thể

Kế toán – Thuế

Chúng tôi giúp doanh nghiệp giải quyết các chi tiết trong kế toán, thuế , quy trình và kiểm soát nội bộ đối với kế toán và báo cáo thuế