KẾ TOÁN

Hỗ trợ của chúng tôi

Tất cả các tổ chức thường gặp phải các vấn đề khó khăn về báo cáo tài chính và kế toán và môi trường kinh tế hiện nay đang xuất hiện ngày càng nhiều thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt. Các tổ chức thường lãng phí nhiều thời gian và nguồn lực khi cố gắng tự giải quyết các vấn đề này.

Các nhà tư vấn chuyên nghiệp có thể loại bỏ hầu hết tình trạng thiếu chắc chắn và nhầm lẫn xung quanh việc áp dụng các chuẩn mực kế toán và các thông lệ báo cáo, và giúp khách hàng đạt được những kết quả kinh doanh mong muốn.  

Bộ phận tư vấn Kế toán – Thuế của CAF Việt nam có lợi thế tốt nhất trong việc hỗ trợ khách hàng xử lý các thách thức về kế toán và báo cáo tài chính.

THUẾ

Hỗ trợ của chúng tôi

Theo quan điểm doanh nghiệp, hoạt động quản lý thuế là một vấn đề ngày càng được ưu tiên, vì luật pháp ngày càng phức tạp hơn. Chúng tôi làm việc với khách hàng để thiết lập các chính sách và quy trình thuế, nhằm xác định rằng trách nhiệm tuân thủ thuế được thực hiện, các cơ hội hoạch định được thực hiện, và đảm bảo mối liên hệ thích hợp với thị trường và các cơ quan quản lý nhà nước. Bằng cách này, Ban Giám đốc có thể an tâm rằng công tác thuế được quản lý tốt và tiếp tục tập trung vào công tác quản lý hoạt động kinh doanh.

CAF Việt Nam chọn cách tiếp cận dựa trên sự cân bằng và toàn diện. Chúng tôi xem xét trên bức tranh tổng thể doanh nghiệp, không chỉ riêng kết quả sau cùng. Các chuyên gia tư vấn sẽ giúp doanh nghiệp nhìn ra cách xử lý thuế toàn diện nhất, để tối ưu chi phí và đạt được mục tiêu phát triển. Dựa trên nhiều khía cạnh về doanh nghiệp của khách hàng, chúng tôi có thể đưa ra lời khuyên và lưu ý những cơ hội trong tương lai. 

Các chuyên gia thuế giàu kinh nghiệm của chúng tôi đưa ra những lời khuyên thực tế, tập trung vào yếu tố thương mại cũng như cam kết đóng góp cho xã hội. Kết hợp những điều trên cùng với phương châm hành động đặt đạo đức nghề nghiệp và uy tín khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi tìm kiếm các giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp.

Nguyễn Xuân Dũng
Tổng Giám Đốc

Dịch vụ khác

Kiểm toán

Kiểm toán độc lập được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính

Tư vấn hoạt động doanh nghiệp

Doanh nghiệp phát triển cần các hệ thống và quy trình tiên tiến để cải thiện hiệu suất, bảo tồn giá trị, duy trì thành quả cũng như phát triển bền vững

Chuyển giá

Các chuyên gia chuyên về xác định giá thị trường của chúng tôi sẽ giúp cho doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu về xác định giá thị trường một cách nhất quán và cụ thể

Giải pháp công nghệ thông tin

CAF Việt Nam thể hiện quyết tâm hỗ trợ Quý khách hàng khai phá tiềm năng phát triển thông qua định hướng công nghệ kỹ thuật số mạnh mẽ hơn với các dịch vụ