Hỗ trợ thanh tra, kiểm tra thuế

Hỗ trợ của chúng tôi

Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng phản hồi kịp thời và hiệu quả các yêu cầu, câu hỏi, hay các quyết định của cơ quan thuế khi tiến hành thanh tra thuế khách hàng.

Theo đó, các bước công việc của chúng tôi sẽ có thể bao gồm như sau:

  • Tư vấn cho khách hàng về các quy trình và thủ tục thanh tra để khách hàng hiểu rõ và có những chuẩn bị chu đáo trươc đó, giúp cuộc thanh tra được hoàn thành thuận lợi và tốt đẹp.
  • Trao đổi chi tiết với khách hàng để hiểu rõ các yêu cầu, câu hỏi, hay các quyết định của cơ quan thuế.
  • Xem xét các tài liệu, thông tin do khách hàng chuẩn bị để cung cấp cho cơ quan thuế;
  • Nghiên cứu và cung cấp cho khách hàng các phương án phản hồi với cơ quan thuế sao cho bảo đảm tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật thuế, phù hợp với thông lê, nhưng vẫn bảo vệ được tối đa lợi ích chính đáng của khách hàng;
  • Nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng soạn thảo các thư giải thích để trình bày các lập luận nhằm bảo vệ cách xử lý thuế hiện tại của khách hàng;
  • Chúng tôi sẽ luôn đồng hành với khách hàng để theo dõi tình trạng thanh tra thuế và đề xuất các bước giải quyết tiếp theo (nếu cần);
  • Một khi dự thảo biên bản thuế do thanh tra thuế được phát hành, chúng tôi sẽ hỗ và đưa ra các đề xuất, phân tích cho khách hàng để có thể giảm thiểu rủi ro thuế tiềm ẩn;
  • Sau đó chúng tôi sẽ làm việc với khách hàng (hoặc cơ quan thuế nếu có yêu cầu) để thống nhất biên bản thanh tra thuế cuối cùng được ký giữa khách hàng và thanh tra thuế;

Chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng về các khoản thanh toán thuế bổ sung, nếu có và tư vấn về các bước tiếp theo (ví dụ các sai sót cần chỉnh sửa nếu vấn đề lặp lại trong năm sau, các khoản chênh lệch tạm thời bị loại trừ khi quyết toán thuế năm nay,…)

Kết nối cùng chúng tôi

Dịch vụ khác

Kiểm toán

Kiểm toán độc lập được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính

Tư vấn hoạt động doanh nghiệp

Doanh nghiệp phát triển cần các hệ thống và quy trình tiên tiến để cải thiện hiệu suất, bảo tồn giá trị, duy trì thành quả cũng như phát triển bền vững

Chuyển giá

Các chuyên gia chuyên về xác định giá thị trường của chúng tôi sẽ giúp cho doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu về xác định giá thị trường một cách nhất quán và cụ thể

Giải pháp công nghệ thông tin

CAF Việt Nam thể hiện quyết tâm hỗ trợ Quý khách hàng khai phá tiềm năng phát triển thông qua định hướng công nghệ kỹ thuật số mạnh mẽ hơn với các dịch vụ