Kê khai, hoàn thuế, quyết toán thuế

Hỗ trợ của chúng tôi

Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ đóng vai trò như là bộ phận thuế của khách hàng để giúp: (1) kê khai các loại thuế một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời, và tuân thủ các quy định thuế của Việt Nam, (2) tư vấn giải pháp cho các rủi ro về thuế phát sinh hoặc tư vấn các cách áp dụng quy định thuế tối ưu nhất với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (ví dụ: lựa chọn ưu đãi thuế nào có lợi nhất, xử lý nào tiết kiệm thuế nhất,…).

Theo đó, các công việc của chúng tôi sẽ có thể bao gồm như sau:

 • Chủ động phối hợp với bộ phận kế toán để thu thập đầy đủ số liệu và tài liệu liên quan cho mục đích kê khai các loại thuế phát sinh trong kỳ. Bước này sẽ không cần thiết nếu chúng tôi đồng thời cung cấp dịch vụ ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính cho khách hàng.
 • Chủ động phối hợp với bộ phận kế toán để thu thập đầy đủ số liệu và tài liệu liên quan cho mục đích kê khai các loại thuế phát sinh trong kỳ. Bước này sẽ không cần thiết nếu chúng tôi đồng thời cung cấp dịch vụ ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính cho khách hàng.
 • Kiểm tra chứng từ, hồ sơ được cung cấp, phân tích các giao dịch, tính toán, và kê khai đúng vào các biểu mẫu thuế theo quy định. Khi nhận thấy các vấn đề chưa được rõ ràng liên quan đến nghĩa vụ thuế của các giao dịch phát sinh, chúng tôi sẽ kịp thời thông tin và trao đổi với khách hàng, sau đó đề xuất các lựa chọn cho khách hàng xem xét và phê duyệt trước khi chính thức kê khai.
 • Gửi bản thảo các tờ khai thuế cho khách hàng để soát xét và phê duyệt (thường là qua email) trước khi chính thức nộp cho cơ quan thuế. Bên cạnh đó, nếu thấy có những sai sót trong việc xử lý giao dịch dẫn đến các chi phí thuế không đáng (Vd: liên quan đến hóa đơn, hợp đồng, chứng từ liên quan, cách hạch toán, cách thức xử lý chứng từ,…), chúng tôi sẽ gửi kèm báo cáo các phát hiện và khuyến nghị để giúp các bộ phận liên quan của khách hàng lưu ý và rút kinh nghiệm cho lần sau.
 • Nộp các tờ khai thuế đúng nơi và kịp thời hạn theo yêu cầu của cơ quan thuế.
 • Hướng dẫn khách hàng làm lệnh thanh toán tiền thuế đúng và kịp thời hạn (hoặc thanh toán hộ cho khách hàng).
 • Hỗ trợ khách hàng cung cấp tài liệu và giải trình cho cơ quan thuế các vấn đề liên quan đến tờ khai thuế mà chúng tôi thực hiện cho khách hàng.

Lưu ý: Chúng tôi cung cấp gói dịch vụ thuê ngoài trọn gói cả kế toán và thuế, hãy trao đổi với chúng tôi để hiểu rõ thêm. Xem thêm về Dịch vụ Kế toán thuê ngoài ở mục Dịch vụ Kế toán.

Những lợi ích mang lại cho khách hàng

 • Có thể giúp khách hàng đáp ứng được yêu cầu về thời hạn xử lý công việc.
 • Có thể giúp khách hàng tiết kiệm được công sức và thời gian.
 • Có thể giúp khách hàng tiết kiệm chi phí hơn.
 • Có thể giúp khách hàng yên tâm hơn về chất lượng công việc.

Kết nối cùng chúng tôi

Dịch vụ khác

Kiểm toán

Kiểm toán độc lập được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính

Tư vấn hoạt động doanh nghiệp

Doanh nghiệp phát triển cần các hệ thống và quy trình tiên tiến để cải thiện hiệu suất, bảo tồn giá trị, duy trì thành quả cũng như phát triển bền vững

Chuyển giá

Các chuyên gia chuyên về xác định giá thị trường của chúng tôi sẽ giúp cho doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu về xác định giá thị trường một cách nhất quán và cụ thể

Giải pháp công nghệ thông tin

CAF Việt Nam thể hiện quyết tâm hỗ trợ Quý khách hàng khai phá tiềm năng phát triển thông qua định hướng công nghệ kỹ thuật số mạnh mẽ hơn với các dịch vụ