Soát xét thuế

Hỗ trợ của chúng tôi

Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ thường xuyên (hàng tháng và hàng năm) độc lập soát xét lại hồ sơ khai thuế (do bộ phận khai thuế của khách hàng thực hiện) để giúp phát hiện các sai sót và chỉnh sửa kịp thời trước khi nộp cho cơ quan thuế. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dịch vụ, chúng tôi cũng sẽ có những phát hiện và khuyến nghị tương ứng để giúp cho khách hàng ngày càng hoàn thiện hệ thống và quy trình kê khai thuế để giúp phòng tránh các rủi ro thuế tốt hơn, cũng như tận dụng tối ưu các ưu đãi thuế trong tương lai.

Theo đó, các bước công việc của chúng tôi sẽ có thể bao gồm như sau: 

  • Làm việc với nhân viên kế toán / tài chính của khách hàng để thu thập hồ sơ khai thuế và các tài liệu liên quan cần thiết;
  • Kiểm tra tổng thể các tờ khai để bảo đảm các trường thông tin đã được kê khai đầy đủ và đúng theo hướng dẫn
  • Đối chiếu số liệu trên tờ khai với bảng kê và bảng tính chi tiết, kiểm tra công thức tính để bảo đảm tính chính xác về số học, kiểm tra mức thuế suất tương ứng cho từng loại thuế.
  • Rà soát các giao dịch chi tiết trên bảng kê để loại ra các giao dịch không được khấu trừ hay hoàn thuế (tùy thuộc từng loại thuế). Thảo luận với khách hàng để làm rõ hơn bản chất của các loại giao dịch và đánh giá phương pháp ghi nhận cho mục đích kê khai thuế (tùy thuôc từng loại thuế).
  • Đối chiếu giao dịch trên bảng kê với sổ sách kế toán để bảo đảm không bị sót giao dịch chịu thuế nào (cả doanh thu và chi phí).
  • Rà soát và chọn mẫu giao dịch từ bảng kê để kiểm tra vào chứng từ chi tiết để bảo đảm phản ánh đúng bản chất giao dịch, và chứng từ là hợp lý và hợp lệ theo quy định thuế.
  • Xác định các sai sót và đề xuất các điều chỉnh cho số liệu trên hồ sơ thuế. Lập báo cáo chi tiết giải trình cho khách hàng, và thực hiện các trao đổi và giải thích trực tiếp khi được yêu cầu.  Đối với những vấn đề trọng yếu và phức tạp, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp và trình bày các giải pháp để khách hàng lựa chọn.
  • Gửi thư quản lý để trình bày các phát hiện và khuyến nghị nhằm cải thiện hệ thống và quy trình kê khai thuế và phòng tránh các rủi ro về thuế trong tương lai cũng như tận dụng các lợi ích thuế (nếu có).

Kết nối cùng chúng tôi

Dịch vụ khác

Kiểm toán

Kiểm toán độc lập được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính

Tư vấn hoạt động doanh nghiệp

Doanh nghiệp phát triển cần các hệ thống và quy trình tiên tiến để cải thiện hiệu suất, bảo tồn giá trị, duy trì thành quả cũng như phát triển bền vững

Chuyển giá

Các chuyên gia chuyên về xác định giá thị trường của chúng tôi sẽ giúp cho doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu về xác định giá thị trường một cách nhất quán và cụ thể

Giải pháp công nghệ thông tin

CAF Việt Nam thể hiện quyết tâm hỗ trợ Quý khách hàng khai phá tiềm năng phát triển thông qua định hướng công nghệ kỹ thuật số mạnh mẽ hơn với các dịch vụ