Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực nghề nghiệp và những quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước về Quản lý đầu tư xây dựng áp dụng đối với các dự án sử dụng Vốn Nhà nước, vốn đầu tư công; vốn đầu tư nước ngoài, vốn thuộc các thành phần kinh tế khác; tôn trọng tính hiện hữu, hợp lý và tính thị trường trong việc xác định chi phí đầu tư xây dựng.

Việc thực hiện Kiểm toán dự án sẽ giúp Quý vị (Chủ đầu tư và các Bên liên quan) hoàn tất các thủ tục để phê duyệt Quyết toán dự án / công trình xây dựng hoàn thành theo đúng quy định trước khi bàn giao đưa vào vận hành, sử dụng; đồng thời kết quả các dịch vụ nêu trên sẽ cung cấp cho Quý vị những thông tin và tài liệu, số liệu đáng tin cậy trong việc lựa chọn đối tác đầu tư, góp vốn cũng như cho các mục đích thế chấp, vay vốn tín dụng, chuyển nhượng, cổ phần hóa, giải thể, phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Hoạt động kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư đã góp phần giúp các chủ đầu tư loại bỏ được các chi phí bất hợp lý, tiết kiệm cho Ngân sách Nhà nước và cho chủ đầu tư. Đặc biệt, chúng tôi đã góp phần thúc đẩy công tác quyết toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCB được kịp thời, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ.

Kết nối cùng chúng tôi

Dịch vụ khác

Kế toán – Thuế

Chúng tôi giúp doanh nghiệp giải quyết các chi tiết trong kế toán, thuế , quy trình và kiểm soát nội bộ đối với kế toán và báo cáo thuế

Tư vấn hoạt động doanh nghiệp

Doanh nghiệp phát triển cần các hệ thống và quy trình tiên tiến để cải thiện hiệu suất, bảo tồn giá trị, duy trì thành quả cũng như phát triển bền vững

Chuyển giá

Các chuyên gia chuyên về xác định giá thị trường của chúng tôi sẽ giúp cho doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu về xác định giá thị trường một cách nhất quán và cụ thể

Giải pháp công nghệ thông tin

CAF Việt Nam thể hiện quyết tâm hỗ trợ Quý khách hàng khai phá tiềm năng phát triển thông qua định hướng công nghệ kỹ thuật số mạnh mẽ hơn với các dịch vụ