Chiến lược và Quản trị kinh doanh

Hỗ trợ của chúng tôi

Sự gia tăng cạnh tranh trên toàn cầu, môi trường pháp lý ngày càng căng thẳng và áp lực chi phí ngày càng tăng cho thấy các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức khốc liệt hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp thành công sẽ là các doanh nghiệp có sự tập trung chiến lược mạnh mẽ để thúc đẩy hiệu quả hoạt động và điều chỉnh các nguồn lực trên toàn doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chiến lược.

Chiến lược kinh doanh rất quan trọng trong việc đặt nền móng vững chắc và đúng đắn ngay từ đầu cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Không giống những công đoạn khác trong kinh doanh, phần lớn những sai lầm trong chiến lược sẽ có thể dẫn đến những tổn thất rất lớn cho doanh nghiệp, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, công việc xây dưng và thực hiện chiến lược không hề dễ dàng và đơn giản, vì vậy chúng tôi mong muốn đem đến cho khách hàng sự hỗ trợ hiệu quả với dịch vụ này. Chúng tôi tin rằng các chuyên gia tư vấn cấp cao của chúng tôi sẽ có nhiều ý kiến tư vẫn và hỗ trợ hữu ích cho Quý khách hàng.

Dịch vụ của chúng tôi

  • Hỗ trợ khách hàng phân tích và lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp; hoặc Hỗ trợ phát triển chi tiết chiến lược đã được lựa chọn để truyền đạt cho các bộ phận liên quan.
  • Hoặc giúp cho ý kiến độc lập và khách quan về chiến lược của khách hàng để giúp điều chỉnh nếu phù hợp.
  • Hỗ trợ khách hàng triển khai chiến lược kinh doanh ở những phần việc phù hợp.
  • Hỗ trợ khách hàng đánh giá tình hình thực hiện chiến lược trên thực tế và khuyến nghị những điều chỉnh cần thiết.
  • Hỗ trợ so sánh, đánh giá quy trình và tài liệu Quản trị doanh nghiệp hiện hữu so với các tiền lệ và chuẩn mực tốt nhất, nhằm xác định các điểm cần cải thiện.
  • Gia tăng cấu trúc Quản trị đối với những khu vực tiềm ẩn rủi ro lớn.
  • Đánh giá hệ thống Quản trị doanh nghiệp so với các tiền lệ, chuẩn mực liên quan đến các khu vực tiềm ẩn rủi ro lớn ảnh hưởng đến mục tiêu và chiến lược của Doanh nghiệp.
  • Xây dựng quy trình thường niên với vai trò và trách nhiệm được phân bổ để đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ thống quản trị doanh nghiệp.

Kết nối cùng chúng tôi

Dịch vụ khác

Kiểm toán

Kiểm toán độc lập được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính

Kế toán – Thuế

Chúng tôi giúp doanh nghiệp giải quyết các chi tiết trong kế toán, thuế , quy trình và kiểm soát nội bộ đối với kế toán và báo cáo thuế

Chuyển giá

Các chuyên gia chuyên về xác định giá thị trường của chúng tôi sẽ giúp cho doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu về xác định giá thị trường một cách nhất quán và cụ thể

Giải pháp công nghệ thông tin

CAF Việt Nam thể hiện quyết tâm hỗ trợ Quý khách hàng khai phá tiềm năng phát triển thông qua định hướng công nghệ kỹ thuật số mạnh mẽ hơn với các dịch vụ