Quản trị và lập kế hoạch ngân sách

Hỗ trợ của chúng tôi

Quản lý chi phí và hiệu quả hoạt động là chìa khóa để thực hiện chiến lược của quý công ty. Chúng tôi sẽ phối hợp với quý công ty để biến chiến lược của quý công ty thành một khung thước đo có ý nghĩa (các chỉ số hiệu quả hoạt động chính, KPI) để quản lý và đo lường hiệu quả việc đạt được mục tiêu chiến lược của quý công ty. Điều này sẽ giúp quý công ty có những thông tin phù hợp vào đúng thời điểm để quý công ty có thể đo lường và theo dõi tiến độ công việc. Quý công ty sẽ có thể phân tích hiệu quả hoạt động trước đây, xác định các mô hình, xu hướng và sự phụ thuộc, báo cáo hiệu quả hoạt động và tiến hành lập các mô hình dự báo.

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi cung cấp các dịch vụ chính sau đây:

  • Chúng tôi sẽ giúp quý công ty xác định một tập hợp các số liệu và báo cáo để đảm bảo các quyết định quan trọng của quý công ty có thông tin phù hợp vào đúng thời điểm.
  • Chúng tôi có thể hỗ trợ quý công ty từ phát triển chiến lược đến xác định các điểm kiểm tra có thể đo lường được đồng thời đưa ra các biện pháp hợp lý.
  • Chúng tôi cũng sẽ giúp quý công ty thiết lập một cơ sở hạ tầng báo cáo để cải thiện khả năng tiếp cận thông tin.
  • Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm khác nhau, chúng tôi giúp hợp nhất dữ liệu và báo cáo vào một nơi duy nhất. Điều này đảm bảo các lãnh đạo và các bên liên quan có dữ liệu đáng tin cậy, nhất quán, tổng thể về hiệu quả hoạt động của công ty.
  • Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ ban lãnh đạo phát triển một chiến lược báo cáo tổng hợp đáp ứng nhu cầu của cả những người ra quyết định chủ chốt của quý công ty và các bên liên quan chính.
  • Chúng tôi giúp các doanh nghiệp phân tích và tích hợp chiến lược doanh nghiệp ở tất cả các cấp trong doanh nghiệp để đảm bảo tất cả các nhân viên đều được định hướng và cùng làm việc hướng tới các mục tiêu chung.
  • Chúng tôi hỗ trợ khách hàng thiết lập các quy trình lập kế hoạch tích hợp có cấu trúc liên kết với việc lập ngân sách hàng năm và quy trình dự báo luân phiên. Điều này giúp các doanh nghiệp quản lý tài chính hiệu quả hơn.
  • Khi chi phí cơ bản tăng lên đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam, việc tập trung và khả năng kiểm soát chi phí đang ngày càng trở nên quan trọng. Thông qua tập huấn hướng mục tiêu và các quy trình mới, chúng tôi giúp lãnh đạo các doanh nghiệp tập trung và quan tâm nhiều hơn về quản lý chi phí và lợi nhuận. Công việc này giúp cải thiện những điểm yếu trong cách quản lý chi phí để hướng tới văn hóa cải tiến liên tục của doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp tạo sự minh bạch hơn về các nhân tố chi phí, tiết kiệm chi phí hoạt động và tự chủ hơn, kỷ luật tài chính, kiểm soát chi phí và giảm lãng phí.

Kết nối cùng chúng tôi

Dịch vụ khác

Kiểm toán

Kiểm toán độc lập được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính

Kế toán – Thuế

Chúng tôi giúp doanh nghiệp giải quyết các chi tiết trong kế toán, thuế , quy trình và kiểm soát nội bộ đối với kế toán và báo cáo thuế

Chuyển giá

Các chuyên gia chuyên về xác định giá thị trường của chúng tôi sẽ giúp cho doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu về xác định giá thị trường một cách nhất quán và cụ thể

Giải pháp công nghệ thông tin

CAF Việt Nam thể hiện quyết tâm hỗ trợ Quý khách hàng khai phá tiềm năng phát triển thông qua định hướng công nghệ kỹ thuật số mạnh mẽ hơn với các dịch vụ