Tư vấn đầu tư, giấy phép

Hỗ trợ của chúng tôi

  • Đăng ký thành lập doanh nghiệp và dự án đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tư vấn các điều kiện liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty; tư vấn cơ cấu tổ chức, cơ cấu vốn và các ưu đãi đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.
  • Đăng ký thành lập công ty trong nước, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Tư vấn và thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp và nội dung dự án đầu tư.
  • Tư vấn và thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn có yếu tố nước ngoài.
  • Rà soát hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
  • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
  • Thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm thực hiện thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, điều chỉnh nội dung Giấy phép thành lập, gia hạn Giấy phép thành lập.
  • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài.
  • Tư vấn và thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Kết nối cùng chúng tôi

Dịch vụ khác

Kiểm toán

Kiểm toán độc lập được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính

Kế toán – Thuế

Chúng tôi giúp doanh nghiệp giải quyết các chi tiết trong kế toán, thuế , quy trình và kiểm soát nội bộ đối với kế toán và báo cáo thuế

Chuyển giá

Các chuyên gia chuyên về xác định giá thị trường của chúng tôi sẽ giúp cho doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu về xác định giá thị trường một cách nhất quán và cụ thể

Giải pháp công nghệ thông tin

CAF Việt Nam thể hiện quyết tâm hỗ trợ Quý khách hàng khai phá tiềm năng phát triển thông qua định hướng công nghệ kỹ thuật số mạnh mẽ hơn với các dịch vụ