Tư vấn nguồn nhân lực, hỗ trợ nhân sự

Hỗ trợ của chúng tôi

Ngày nay, muốn cạnh tranh thành công trên thị trường, doanh nghiệp cần nỗ lực thực hiện chiến lược quản trị nguồn nhân lực một cách hữu hiệu. Chỉ có như vậy mới giúp các doanh nghiệp tạo được lợi thế cạnh tranh trong quá trình phát triển.

Tất cả các chương trình phát triển nguồn nhân lực nhằm ổn định và duy trì nguồn nhân lực hiện có, phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện chính sách thu hút nguồn nhân lực, các chính sách nhân sự hợp lý, năng động để có thể thu hút nhiều nhân tài từ các nơi khác về phục vụ cho công ty.

Tại CAF Việt Nam, đội ngũ các chuyên gia tư vấn Nguồn nhân lực và Thuế của chúng tôi cùng phối hợp làm việc nhằm cung cấp một dịch vụ tích hợp các giải pháp về Quản lý Nguồn nhân lực giúp gia tăng giá trị cho quý Công ty.

Dịch vụ của chúng tôi

  • Xây dựng chiến lược tổng thể và phát triển nguồn nhân lực.
  • Xây dựng hoàn chỉnh chương trình đội ngũ kế thừa.
  • Triển khai chương trình đánh giá năng lực.
  • Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc.
  • Xây dựng kế hoạch đào tạo theo năng lực.
  • Định chuẩn chức danh và xây dựng lộ trình thăng tiến.
  • Lập và kiểm tra bảng lương; Tính toán các khoản chi trả và giữ lại theo Luật Lao động; Trả lương tới từng nhân viên theo yêu cầu của khách hàng; Lập các báo cáo định kỳ về lương.
  • Thực hiện các thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân.
  • Thực hiện các thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Kết nối cùng chúng tôi

Dịch vụ khác

Kiểm toán

Kiểm toán độc lập được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính

Kế toán – Thuế

Chúng tôi giúp doanh nghiệp giải quyết các chi tiết trong kế toán, thuế , quy trình và kiểm soát nội bộ đối với kế toán và báo cáo thuế

Chuyển giá

Các chuyên gia chuyên về xác định giá thị trường của chúng tôi sẽ giúp cho doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu về xác định giá thị trường một cách nhất quán và cụ thể

Giải pháp công nghệ thông tin

CAF Việt Nam thể hiện quyết tâm hỗ trợ Quý khách hàng khai phá tiềm năng phát triển thông qua định hướng công nghệ kỹ thuật số mạnh mẽ hơn với các dịch vụ